Project Management

Management de proiect

blog
blog
blog

Obiective urmarite in detaliu de consultantii ELECTROTECH ENGINEERING in procesul realizarii managementului de proiect se reflecta asupra:

 • implementarii efective si eficienta a proiectului
 • derulareii optime a acestuia, obtinerea rezultatelor estimate
 • asigurarii coordonarii functionale, strategice si comunicationale intre pachetele de lucru
 • asiguraree standardelor de calitate pe parcursul implementarii proiectului
 • evitarii riscurilor si identificarea rapunsurilor adecvate pentru riscurile care ar putea aparea pe parcursul implementarii unui proiect

Pentru realizarea optima a managementului de proiect, consultantii ELECTROTECH ENGINNERING isi structureaza activitatea pe mai multe nivele, fiecare activitate in parte conducand la efectul propus. Planificarea este foarte importanta pentru incadrarea in timpul de lucru stabilit, de aceea, inca de la inceput, moi planificam pe baza graficului de desfasurare a activitatilor, datele de livrare si datele livrabilelor.

blog

In realizarea managementului de proiect, ELECTROTECH respecta durata si costurile necesare derularii proiectului, asigura o implementare eficienta si efectiva a acestuia si intretine o comunicare optima intre echipa de proiect a beneficiarului si autoritatea contractanta.

Echipa ELECTROTECH implementeaza proiectele prin gestionarea fiecarui livrabil in parte, managementul subcontractantilor si al furnizorilor, coordonarea resurselelor implicate in implementare, managementul riscurilor si al schimbarilor in configuratia tehnica a sistemului, cost control al bugetului.

Fiecare etapa din cadrul proiectului, incepand cu faza de initiere si pana la etapa de incheiere, este documentata si prezentata clientului nostru prin rapoarte periodice.

Dirigentie de santier instalatii electrice

Ce este un diriginte de santier?

Diriginte de Santier – persoana fizica insarcinata de catre investitor cu verificarea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii.

Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii, in baza unui contract de consultanta incheiat intre cele doua parti. Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Dirigintele de santier (inspector de santier) il reprezinta pe investitor in relatiile acestuia cu toti factorii implicati (proiectanti, antreprenori, furnizori, prestatori de servicii) in realizarea unei constructii.

Servicii de dirigentie oferite

blog

 • Urmarirea solutionarii eventualelor obiectii cuprinse in anexele la procesul verbal de receptie
 • Predare la finalizarea lucrarilor cartea tehnica catre investitor
 • Participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea constructiei si la stabilirea bornelor de reper
 • Verificarea si interzicerea utilizarii de materiale fara agrement tehnic sau a tehnologiilor neomologate
 • Verificarea si respectarea in detaliu a proiectului pe toata perioada executiei lucrarilor de constructie
 • Participarea la fazele determinante date de proiectantul lucrarii prin programul de faze privind calitatea executiei in constructii si asistarea la prelevarea probelor pe materialele puse in opera : cabluri, echipamente
 • Informarea beneficiarului privind eventuale deficiente de ordin calitativ constatate in vederea dispunerii de masuri si a proiectantul cu privire la eventuale neconcordante intre proiect si lucrarile de constructie in vederea dispunerii masurilor necesare
 • Urmarirea, respectarea si indeplinirea masurilor dispuse de proiectant sau de organelle abilitate in cazul in care exista nerespectari sau omisiuni ale proiectului